Oferte

CONSILIER JURIDIC, Location: Bucharest

23 Apr 2019, Bucuresti

Consultant: Elena Dina

Clientul nostru este un furnizor dinamic de servicii de asistenta in transport – specializat in furnizarea de carduri DKV, asistenta rutiera de urgenta pentru vehicule si echipamente, rezervari traversari feribot, solutii GPS, procurarea consumabilelor auto si servicii colectare debite.

 

Responsabilitati:
- Acorda asistenta, consultanta si reprezentare juridica firmei;
- Verifica legalitatea actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre consultare;
- Informeaza in permanenta conducerea firmei cu privire la modificarile legislative;
- Consulta periodic legislatia pentru a determina impactul asupra activitatii companiei;
- Transmite conducerii companiei raportări conform cerinţelor;
- Raspunde de transmiterea la timp, intr-o forma corecta si completa, a informatiilor conform atributiilor ce-i revin;
- Intocmeste contracte si negociaza clauzele legale contractuale (furnizare carduri DKV, contracte de garantare, prestari servicii feribot, alte tipuri de contracte etc.);
- Intocmeste acte aditionale in vederea modificarii clauzelor contractuale;
- Intocmeste raspunsuri pentru reclamatii primite de la parternerii Affinity sau pentru diverse solicitari primite de la autoritati (ANAF, etc.);
- Verificare amanuntita a clientilor prospecti si existenti prin utilizarea Ebas, Recom Online, KeysFin, ANAF si a eventualelor litigii in care acestia figureaza ca debitor, parat, etc. pe site-ul portal.just;
- Transmite informatiile identificate catre Managerii Affinity pentru determinare risc colaborare client potential / existent (analiza risc societate/asociati);
- Administrare proces inscrieri-radieri AEGRM;
- Contactare debitori in vederea transmiterii facturilor si a explicatiilor privind debitele, in incercarea de a incheia un eventual anagjament de plata;
- Recuperare creante prin actiuni in justitie, concilieri, notificari, executari silite, inclusiv intocmirea documentatiei si urmarirea dosarelor aferente executarii hotararilor judecatoresti;
- Administrare proces de recuperare creante prin actiuni de executare silita (contactare periodica executori judecatoresti, transmitere documente diverse, actualizari debite etc.);
- Gestioneaza dosarele deschise (executari / insolvente, etc.) impotriva clientilor alocati (debitori societati comerciale sau garanti);
- Actualizeaza periodic baza de date a firmei cu garantiile clientilor existenti;
- Se asigura ca documentatia intocmita este completa si arhivata corespunzator;
- Returneaza bilete la ordin si CIV-uri la rezilierea Contractelor de furnizare carduri DKV sau in alte situatii la solicitarea departamentului Credit Controlling;
- Alte taskuri ad-hoc solicitate de conducerea Affinity.

Cerinte:
- Nivel de studii: studii superioare;
- Experienta: in specialitate – 3 ani; pe post – 1 an experienta pe post similar;
- Cunostinte foarte bune de legislatie;
- Utilizare programe informatice (Microsoft Office) etc.;
- Operare PC;
- Abilitati de comunicare si relationare;
- Aptitudini de a planifica si organiza activitatile si operatiunile specifice;
- Atentie distributiva, acordarea si transmiterea de informatii;
- Capacitatea de a evalua si a lua decizii.