Offers

MANAGER FINANCIAR, Locatie: VALCEA

05 Apr 2023,

Consultant: Andreea Sirbu

Responsabilitati:

 

 • Coordoneaza activitatea compartimentului financiar-contabil;
 • Organizeaza si supervizeaza operatiunile zilnice de contabilitate si trezorerie;
 • Raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in documente
 • justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si
 • sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in
 • vigoare;
 • Asigura un sistem corespunzator de urmarire si evidenta a formularelor utilizate in activitatea
 • financiar-contabila;
 • Organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la
 • operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor
 • inventarierii;
 • Asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si similare in
 • conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
 • Este responsabil de pregatirea declaratiilor lunare/trimestriale/anuale catre institutiile statului (TVA,
 • Impozit pe profit etc.), inclusiv situatiile financiare;
 • Transmite catre departamentul de achizitii toate informatiile necesare pentru intocmirea raportarilor
 • catre VAMA;
 • Pregateste rapoarte financiare lunare si anuale, cerute de legislatia de contabilitate si taxe, sau de
 • managementul companiei (Balanta de verificare, P&L, Bilant, Cash flow);
 • Coordoneaza auditul anual si se asigura de pregatirea documentatiei necesare;
 • Persoana de contact cu autoritatile (dpvd. financiar), auditor, banci, statistica;.
 • Urmareste desfasurarea contractelor de finantare; intocmeste documentele pentru proiectele viitoare
 • de finantare;
 • Face propuneri de imbunatatire a procedurilor si politicilor interne contabile, de control financiar
 • inern si propune noi proceduri care au ca scop eficientizarea activitatii.

Cerinte:

 • Minim 3 ani intr-o pozitie similara;
 •  Studii superioare economice;
 • Certificare CECCAR;
 •  Cunostinte de contabilitate si cunoastere a legislatiei in vigoare;
 •  Cunostinte solide ale legislatiei fiscale;
 •  Abilitati de organizare si conducere a departamentului financiar contabil;
 •  Cunostinte avansate de Microsoft Office (Excel).