Oferte

CONTABIL, Bucuresti

13 Apr 2021, Bucuresti

Consultant: Iuliana Parghel

Responsabilitati:


- Activitati financiar – contabile:
- Operare contabila extrase bancare, deconturi angajati;
- Efectuarea punctajelor pe fisele de furnizor si client;
- Validarea facturilor inregistrate in ERP de departamentul operational (conformitatea facturii fizice
cu informatia operata de dep. operational, incadrare contabila corecta)operarea in ERP a facturilor
de tip administrativ, recurente (chirie, utilitati, asigurari, servicii medicale, avocat, mentenanta IT
etc);
- Efectuarea, impreuna cu contabilul senior, a verificarilor lunare de inchidere contabila (corelarea
declaratiilor fiscale cu evidentele contabile, verificarea jurnalului de vanzari/cumparari, corelarea
soldurilor extraselor de cont cu soldurile din ERP, verificare solduri deconturi angajati, clienti,
furnizori etc);
- Efectuarea platilor catre furnizori si a salariilor;
- Urmarirea creantelor neincasate, transmiterea periodica de notificari automate din ERP;
- Emiterea trimestriala a facturilor de discount catre toti clientii care indelinesc conditiile de
acordare;
- Solutionarea solicitarilor financiare transmise prin e-mail si telefonic de catre parteneri (informatii
privind platile si incasarile, confirmari de sold, punctaje ale fisei de partener etc).

Activitati administrative de HR si payroll:
- Pregatire salarii lunare: verificare condica, verificare pontaj, centralizare avansuri, diurne,
bonusuri, intocmire decizii de bonusare, arhivare fizica si electronica state si documentatie
justificativa;
- Intocmirea documentelor necesare conform legii si procedurilor interne pentru intrarile/iesirile de
salariati, precum si pentru orice modificare a contractului de munca. Asigura semnarea acestora si
concilierea cu raportarea in Revisal, precum si arhivarea fizica si electronica in dosarele de
personal;
- Redactarea adeverintelor solicitate de salariati;
- Urmarirea legislatiei muncii impreuna cu contabilul senior si asigurarea implementarii tuturor
modificarilor legale cu privire la contractele de munca, salarii, precum si taxele, impozitele si
contributiile sociale aferente.

Cerinte:
- Studii medii sau superioare in domeniul Economic;
- Experienta relevanta pe un post similar;
- Cunostinte medii de limba engleza;
- Cunostintele avansate de Excel.